W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, uroczystej Eucharystii o godz. 19.00 będzie przewodniczył Ks. prałat Dariusz Szczepaniuk, Kanclerz Kurii Warszawsko- Praskiej.

Poświęcenie kredy i kadzidła na każdej Mszy św. W kredę i kadzidło będziemy mogli zaopatrywać się przy wejściu do kaplicy. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na budowę kościoła.

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli na Mszach o 10.30, 12.00 i 19.00 będziemy kolędować z kapelą góralską. Po Mszy wieczornej zapraszamy na koncert kolęd i muzyki góralskiej.