1. OBRZĘDY WSTĘPNE

– Wejście
– Ucałowanie ołtarza
– Pozdrowienie
– Akt pokuty
– Panie, zmiłuj się nad nami
– Chwała na wysokości
– Kolekta

2. LITURGIA SŁOWA

– Pierwsze czytanie
– Psalm responsoryjny
– Drugie czytanie ( w niedziele i święta)
– Aklamacja przed Ewangelią
– Ewangelia
– Wyznanie wiary
– Modlitwa powszechna

3. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

– Przygotowanie darów
– Modlitwa nad darami
– Prefacja
– Święty, święty, święty
– Modlitwa eucharystyczna
– Wstęp do Modlitwy Pańskiej
– Modlitwa Pańska
– Obrzęd pokoju
– Komunia
– Modlitwa po Komunii

4. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

– Błogosławieństwo
– Odesłanie
– Ucałowanie ołtarza
– Wyjście

Msza święta w zależności od sytuacji np. święta, odpustu, pogrzebu, ślubu, bądź podczas innego okresu roku liturgicznego może zawierać dodatkowe wstawki i elementy, lub pewne elementy mogą być pominięte bądź
zastąpione innymi.