„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)

Informacja dla rodziców:

Po umówieniu w kancelarii daty Chrztu, należy zgłosić się do kancelarii z dokumentami potrzebnymi by spisać akt Chrztu w księgach parafialnych nie wcześniej niż tydzień przed Chrztem.

Spotkanie i katecheza przed Chrztem, do których są obowiązani rodzice dziecka i chrzestni, odbywają się w …

Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 • Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa

 • Dane chrzestnych (ewentualnie świadków) – imię/imiona, nazwisko, wyznania, wiek i adres zamieszkania

 • Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzące i praktykujące i mogą zostać dopuszczeni do godności ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

 Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 2. ukończył szesnaście lat

 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)

Chrzestnymi nie mogą być:

 1. osoby żyjące bez sakramentu małżeństwa

 2. osoby niewierzące i niepraktykujące

W przypadku dziecka ze związku niesakramentalnego chrzest jest możliwy, po spełnieniu odpowiednich warunków, jedynie w parafii zamieszkania rodziców. Z tego powodu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej.