POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI MSZY ŚWIĘTEJ

1. OBRZĘDY WSTĘPNE - Wejście - Ucałowanie ołtarza - Pozdrowienie - Akt pokuty - Panie, zmiłuj się nad [...]